Relacje inwestorskie

Zarząd

  • Jerzy Bogdan Gądek - Prezes Zarządu
  • Edyta Redeł - Prokurent
  • Rada Nadzorcza
  • Sylwester Redeł - Przewodniczący
  • Grzegorz Chrabąszcz- Członek RN
  • Aleksandra Redeł - Członek RN
  • Artur Gądek - Członek RN
Kapitał zakładowy - 600 000,00 zł
Ilość akcji - 600 000
Rodzaj akcji - akcje imienne , seria A