O Nas

Przestrzegamy najwyższych standardów kontroli jakości, uczestnicząc w programach porównawczych, aby zapewnić niezawodność i powtarzalność wyników.

Rzetelna diagnostyka
histopatologiczna i cytologiczna

Cytopath Laboratory

Dbamy o jakość diagnostyczną

Przeprowadzamy mikroskopowe badania histopatologiczne wycinków, materiału oligobiopsyjnego oraz materiału operacyjnego – niezbędne podczas diagnostyki nowotworowej, rozpoznawania zwyrodnień, zapaleń czy też w trakcie monitorowania postępów leczenia. Wykonujemy badania cytologiczne, w tym cytologię ginekologiczną, diagnozujemy m.in. płyny z jam ciała, popłuczyny, plwocinę, wydzieliny i mocz.

Wierzymy, że diagnostyka jest kluczowym elementem opieki zdrowotnej, a precyzyjne wyniki badań są fundamentem skutecznego leczenia pacjenta.

Kwalifikacje

Nasz zespół to elitarna grupa patologów, cytologów, i techników laboratoryjnych, którzy łączą pasję do swojej pracy z zaawansowaną wiedzą naukową. Każda próbka przechodzi przez ręce specjalistów, dla których diagnostyka to sztuka interpretacji. Nasze laboratorium to nie tylko miejsce pracy, ale również przestrzeń edukacyjna i naukowa. Regularnie uczestniczymy w szkoleniach, konferencjach i współpracujemy z instytucjami naukowymi.

Badania
histopatologiczne

Badania
cytologiczne

Badania
śródoperacyjne

Biopsje cienko i gruboigłowe

Dołącz do nas!

Zaufaj profesjonalistom, poznaj warunki współpracy z naszym laboratorium.